Terapia

Wspomnienia i przemyślenia dotyczące mojej terapii. To co było kiedyś, a zostało w mej pamięci oraz to, z czym mam kontakt po dziś dzień.

Terapia nawrotów... 

Oddział Psychiatryczny (Warszawa 2016):
- Początek...
- Podsumowanie stycznia...
- Zaburzenia w zachowaniu i myśleniu...
- Problemy z poczuciem wartości...
- Po miesiącu pobytu...
- Koniec...
Oddział Detoksykacji (Warszawa 2015):
- Wstęp... 
- Pierwsze dni...
- 24 grudnia...
- 25 grudnia...
- 26 grudnia...
- 27 grudnia...
- 28 grudnia...
- 29 grudnia...
- Dzień ostatni...
Oddział Psychiatryczny (Gniezno 2015):

- Spory kryzys, czyli decyzja o terapii nieco innej...
- Odczucia po pierwszym tygodniu...
- Odczucia po drugim tygodniu...
- Wyjście ze szpitala...
- Warunki panujące na oddziale i co z tego wynika...
Oddział Leczenia Uzależnień (Gniezno 2013):
- Kogo spotkałem na terapii uzależnień... 
- Moja terapia na oddziale... 
- Plan zajęć na Oddziale Leczenia Uzależnień... 
- Zasady pobytu na Oddziale Leczenia Uzależnień... 
- Zasad zasadność... 
- Moje dni na terapii:

pierwszy jedenasty dwudziesty pierwszy

drugi dwunasty dwudziesty drugi

trzeci trzynasty dwudziesty trzeci

czwarty czternasty dwudziesty czwarty

piąty piętnasty dwudziesty piąty

szósty szesnasty dwudziesty szósty

siódmy siedemnasty dwudziesty siódmy

ósmy osiemnasty dwudziesty ósmy

dziewiąty dziewiętnasty dwudziesty dziewiąty

dziesiąty dwudziesty trzydziesty


trzydziesty pierwszy - czterdziesty pierwszy - pięćdziesiąty pierwszy

trzydziesty drugi - czterdziesty drugi - pięćdziesiąty drugi

trzydziesty trzeci - czterdziesty trzeci - pięćdziesiąty trzeci

trzydziesty czwarty - czterdziesty czwarty - pięćdziesiąty czwarty

- trzydziesty piąty - czterdziesty piąty - pięćdziesiąty piąty

- trzydziesty szósty - czterdziesty szósty - pięćdziesiąty szósty

- trzydziesty siódmy - czterdziesty siódmy - pięćdziesiąty siódmy

- trzydziesty ósmy - czterdziesty ósmy - pięćdziesiąty ósmy

- trzydziesty dziewiąty - czterdziesty dziewiąty - pięćdziesiąty dziewiąty

- czterdziesty - pięćdziesiąty - sześćdziesiąty- sześćdziesiąty pierwszy- sześćdziesiąty drugi- sześćdziesiąty trzeci- Zjazd byłych pacjentów (Gniezno):
       - czerwiec 2015
       - kwiecień 2015
       - marzec 2015 
       - grudzień 2014
       - listopad 2014 
       - październik 2014 
       - wrzesień 2014  
       - sierpień 2014
       - lipiec 2014 
       - czerwiec 2014 
       - maj 2014 
       - kwiecień 2014 
       - marzec 2014 
       - luty 2014 
       - styczeń 2014 
       - grudzień 2013