wtorek, 7 stycznia 2014

Plan dnia...


 7.15 rozruch poranny
 7.30 śniadanie
 8.30 porządki
 9.00 zebranie społeczności terapeutycznej
 9.30 grupa terapeutyczna W,A,B,C
12.00 nauka bycia z sobą
12.30 obiad
13.30 grupa terapeutyczna W,A,B,C / film edukacyjny / grupa D,G,I
15.00 wykład (w sobotę o 16.00)
16.30 grupa A,B,C,E,F,H,J
17.00 film edukacyjny / miting AA
18.30 kolacja
19.00 nauka bycia z sobą
20.00 - 22.00 czas opracowywania tematów
21.00 trening relaksacyjny
22.00 cisza nocna

grupy:
A - praca nad głodem - pacjenci I tygodnia
B - trening poprawnej komunikacji - pacjenci I tygodnia
C - praca nad uczuciami - pacjenci II tygodnia
D - zadaniowa grupa dzienniczka głodu - pacjenci II tygodnia
E - mapa świata - pacjenci III tygodnia
F - praca nad bezsilnością - pacjenci III tygodnia
G - zadaniowa grupa dzienniczka głodu - pacjenci III tygodnia
H - trening asertywnych zachowań abstynenckich - pacjenci IV tygodnia
I - praca nad złością i agresją - pacjenci V i VI tygodnia
J - grupa kobieca - pacjentki I do VI tygodnia

grupy terapeutyczne:
W - grupa wstępna dla nowych pacjentów oraz dla objętych terapią indywidualną
A, B, C - grupy docelowe, do których trafia pacjent po wstępnej i pozostaje do końca terapii

weekendy:
I   sobota miesiąca - 10.00 - 14.00 - zjazd byłych pacjentów
II  niedziela miesiąca - 10.00 - 14.00 - zajęcia treningu duchowości
III sobota miesiąca - 10.00 - 14.00 - spotkanie dla rodzin i bliskich osób uzależnionych
IV sobota miesiąca - 10.00 - 14.00 - zajęcia dotyczące nawrotów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz