sobota, 6 sierpnia 2016

6 sierpnia

Myśl przewodnia AA

Psychologia szuka oparcia i dopełnienia w religii, gdyż, jak się okazuje, samowiedza w życiu nie wystarcza; człowiek potrzebuje jakiejś większej od siebie siły, której mógłby zawierzyć – wiedza bez wiary jest jałowa i zdehumanizowana. Duchowni z kolei coraz częściej zwracają się ku psychologii, albowiem nawet wiara jest swego rodzaju wyborem, aktem woli i umysłu. By religia mogła dotrzeć do wyobraźni uczuciowości współczesnego człowieka, musi uwzględniać wymogi i kategorie psychologiczne. W istocie na wiarę składa się w dużej mierze nasze własne doświadczenie psychologiczne.
Pytanie

Czy żyjąc nowym życiem, czerpię zarówno z religii, jak i psychologii?

Medytacja

Codziennie powinieneś wzmacniać i uzupełniać siły twego ducha.
Najlepiej służą temu ciche chwile twej jedności z Bogiem, spędzone w skupieniu, bezruchu i odosobnieniu. Jak kwiat potrzebuje wody, tak ty potrzebujesz tej życiodajnej izolacji od świata – intymnej rozmowy z Istotą Najwyższą, która przynosi ci ulgę, spokój i wytchnienie. Modlitwa umacnia twą wiarę i tchnie w ciebie nową moc; przygotowuje cię do właściwego wypełniania światowych zadań i obowiązków – uskrzydlony, umocniony siłą ducha, wszystkiemu zdolny jesteś sprostać.

Modlitwa

Modlę się, abym codziennie odczuwał przepływ nowych sił duchowych.
Modlę się, aby niezmiennie przepełniała mnie wielka radość istnienia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz