piątek, 5 sierpnia 2016

5 sierpnia

Myśl przewodnia AA

Duchowym fundamentem Program Wspólnoty jest wiara w Siłę Większą od nas samych. Tak określone proporcje pozwalają nam wypaść z uciążliwej roli pępka wszechświata i powierzyć nasze problemy jakiejś mocy znajdującej się poza nami. Użycza nam Ona sił potrzebnych do uzyskania trzeźwości i trwania w niej. Nasz problem alkoholowy na zawsze i nieodwołalnie składamy w ręce Boga. Rezygnujemy z samowolnego kierowania naszym życiem i oddajemy je pod Bożą opiekę.
Pytanie

Czy pomagam innym wzrastać i rozwijać się duchowo?

Medytacja

Bóg jest twoją siłą i twoim lekarstwem.
Nie musisz specjalnie zabiegać o to, by do ciebie przyszedł – On zawsze jest przy tobie duchem, gotów służyć ci pomocą wtedy, gdy jej potrzebujesz. Gdybyś potrafił pojąć ogrom Bożej Miłości dla ciebie, zrozumiałbyś, że nie wyczekuje On dumnie twoich próśb i błagań, lecz z ochotą wypatruje każdej nadążającej się okazji, by cię wesprzeć. Naucz się polegać na zsyłanej przez Boga sile. Nigdy nie wątp i nie czuj się bezradny – pozwalając sobie na bezsilne zwątpienie, jesteś wobec niego nielojalny. Powiedz sobie lepiej tak: „Wiem, że Bóg mnie nie opuści i w każdej sytuacji pomoże mi dokonać właściwego wyboru”.

Modlitwa

Modlę się, abym w nawet najtrudniejszych sytuacjach nie czuł zwątpienia ani bezradności.
Modlę się, aby otuchy i werwy dodawała mi myśl o tym, że Bóg zawsze jest ze mną.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz