wtorek, 23 sierpnia 2016

23 sierpnia

Myśl przewodnia AA

My, którzy przyjęliśmy proponowane w AA zasady życia stajemy wobec konieczności przeprowadzenia „przeglądu” naszego charakteru, mającego na celu jego zdemaskowanie i pozbycie się wszystkiego, co przeszkadza nam twórczo i szczęśliwie żyć, a także hamuje nasz wzrost i rozwój. Po to właśnie dokonujemy uczciwej samooceny. Wyszukujemy u siebie wady, które przywiodły nas do upadku i które często utrudniają życie obcującym z nami ludziom. Uraza to nasz wróg numer jeden. Żal, niechęć, pretensje czynią życie jałowym i nieszczęśliwym. Jeśli mamy żyć i powracać do zdrowia, koniecznie musimy uwolnić się od zapiekłej złości.

poniedziałek, 22 sierpnia 2016

22 sierpnia

Myśl przewodnia AA

Ci z nas, którzy nie wracają do zdrowia, to ludzie z natury niezdolni do uczciwości wobec siebie samych. Zdarzają się niestety tacy nieszczęśnicy. Nie są temu winni – wygląda na to, że takimi się już urodzili. Po prostu nie są w stanie wieść życia w sposób, który wymaga bezwzględnej uczciwości. Ich szanse są więc znikome. Są w śród nas również tacy, którzy cierpią na poważne zaburzenia w myśleniu i odczuwaniu, a mimo to wielu z nich powraca do zdrowia, jeśli mają zdolność do tego, aby być uczciwymi.

niedziela, 21 sierpnia 2016

21 sierpnia

Myśl przewodnia AA

Kimże jesteś , aby twierdzić, że Boga nie ma?
Kwestia istnienia lub nieistnienia Boga to najstarszy dylemat ludzkości. Czy mamy prawo i wystarczające podstawy, by zaprzeczać, iżby życie przebiegało według jakiegoś planu i zmierzało do jakiegoś celu? Czy też raczej gotowiśmy przyznać, że wiara w swego rodzaju Świętą Zasadę Wszechświata stanowi immanentną część naszego „wyposażenia”, podobnie jak potencjalna zdolność człowieka do miłości? O ile zdołamy dotrzeć do sedna i ujrzeć siebie „w czystej postaci”, tam w głębi odkryjemy Wielką Rzeczywistość i zrozumiemy, że jeśli Bóg jest, to właśnie tam można Go znaleźć. Sięgnięcie do owej Rzeczywistości uleczy nas i pozwoli nam się opamiętać.

sobota, 20 sierpnia 2016

20 sierpnia

Myśl przewodnia AA

Gdy widzimy, jak inni radzą sobie z problemami powierzając je po prostu Świętemu Duchowi Wszechświata, czyż możemy jeszcze wątpić w Moc Bożą ?
Skoro tysiące ludzi zgodnie twierdzi, że podstawą ich obecnego życia jest świadomość Bożej Obecności, to widocznie coś w tym jest i warto się chyba zastanowić nad ludzką potrzebą wiary. Było w naszym życiu wiele nieudanych pomysłów, ale „koncepcja wiary” z pewnością się w nim sprawdza, albowiem człowiekowi przyrodzone jest fundamentalne pojęcie Boga. Wiara w Siłę Większą od nas samych i przykłady jej cudownego wpływu na nasze życie towarzyszą ludzkości od zarania dziejów.

piątek, 19 sierpnia 2016

19 sierpnia

Myśl przewodnia AA

Ludziom, którzy mają w sobie wiarę, właściwe jest głębokie poczucie sensu życia niezależnie od tego w jakiej sytuacji się znajdują. Jest to stan zupełnie naturalny, a to, czy czyjąś postawę podzielamy czy nie, nie ma w gruncie rzeczy żadnego znaczenia. Kwestia wiary jest sprawą zupełnie naturalną – na większość pytań sami musimy sobie odpowiedzieć. Jednak mimo wszelkich różnic, w każdym przypadku wiara w Siłę Wyższą czyni cuda – dokonuje tego, czego ludzką mocą nie dałoby się osiągnąć. Udziałem tych, którzy wierzą, staje się zupełna przemiana charakteru i sposobu życia.