czwartek, 29 września 2016

29 września

Myśl przewodnia AA

Przebyliśmy długą drogę. Wyciszmy się na chwilę i spróbujmy odpowiedzieć sobie na parę ważnych pytań – dobrze jest od czasu do czasu trochę się nad sobą zastanowić.
Czy jestem w porządku wobec Wspólnoty?
Czy regularnie uczęszczam na mityngi?
Czy zabieram na nich głos nawet wtedy, gdy odezwanie się kosztuje mnie dużo nerwów?
Czy kiedy trzeba coś zrobić, zgłaszam się na ochotnika?
Czy uznaję swoją cząstkę odpowiedzialności za dobro całego ruchu?
Czy nie szczędzę na to swego czasu i pieniędzy?
Czy chętnie niosę posłanie tym, którzy wciąż jeszcze cierpią?
Czy staram się upowszechniać idee i zasady AA?
Czy stosuję się w życiu do sugestii i zaleceń Programu?

środa, 28 września 2016

28 września

Myśl przewodnia AA

Przez ostatnie dwa miesiące analizowaliśmy treści zawarte w Wielkiej Księdze. Dlaczego nie miałbyś po raz kolejny do niej zerknąć? Istota Programu AA musi stać się integralną częścią naszej psychiki i duszy; nie zaszkodzi, jeśli jego podstawy będziemy umieli wręcz na pamięć. Nigdy nie dość studiowania literatury AA, a im bardziej zagłębiamy się w lekturze, tym lepiej stajemy się wyposażeni, by myśleć, postępować i żyć po „aowsku”. Nie grozi nam nadmiar wiedzy o Programie – już raczej jej niedostatek; ale przyswajać ją sobie możemy bez końca i bez żadnych ograniczeń.

wtorek, 27 września 2016

27 września

Myśl przewodnia AA

Doświadczenie duchowe sprawia, że niekiedy już po paru miesiącach obserwujemy efekty, jakich często nie wywołałyby całe lata żmudnej i surowej samodyscypliny. Z bardzo nielicznymi wyjątkami, członkowie naszej Wspólnoty nieoczekiwanie odkrywają w sobie wewnętrzne źródło mocy, które utożsamiają z własną koncepcją Siły Wyższej od nich samych. Ową świadomość Siły Wyższej – przez niektórych zwanej Bogiem – większość z nas uważa za istotę, kwintesencję doświadczenia duchowego. W każdym jednak przypadku proces zdrowienia oparty jest na fundamencie gotowości, uczciwości i wolności od wszelkich uprzedzeń.

poniedziałek, 26 września 2016

26 września

Myśl przewodnia AA

Kontynuujmy rozważania z dnia wczorajszego: „Błyskawiczna transformacja pod wpływem jednorazowego „nawiedzenia”, choć nie jest wykluczona, należy do wyjątków. Większość naszych doświadczeń duchowych ma związek z poznawaniem siebie w prawdzie i ze zgłębianiem istoty życia – są one niczym rozłożone w czasie, coraz to wyższe etapy edukacji. Wielokroć przyjaciele i rodziny nowicjuszy dostrzegają dokonującą się w nich przemianę na długo przedtem, zanim uświadomią ją sobie sami zainteresowani. W którymś momencie zaczynają sobie jednak zdawać sprawę z tego, jak bardzo zmienił się ich stosunek do życia, a zarazem są zdania, że do tego rodzaju przemiany nigdy nie mogliby doprowadzić o własnych siłach.

niedziela, 25 września 2016

25 września

Myśl przewodnia AA

Zajmijmy się dziś pojęciem „doświadczenie duchowe”:
Według autorów Wielkiej Księgi jest ono czynnikiem sprawczym przemiany osobowości. Powierzenie naszego życia Bogu – jakkolwiek Go pojmujemy powoduje, że się zmieniamy, a istotę tego procesu najlepiej ilustrują zmiany, jakie dokonują się w osobowości powracających do zdrowia alkoholików. Przemiana jest bowiem raczej procesem, a nie nagłym spektakularnym „wstrząsem” czy „oświeceniem”, choć i takie przypadki się zdarzają. Nie oczekujmy natychmiastowej, głębokiej , przemożnej świadomości Boga, której rezultatem miałaby być nagła i zupełna zmiana w sferze odczuć i poglądów – najczęściej owe zmiany przebiegają stopniowo.