piątek, 22 kwietnia 2016

22 kwietnia

Myśl przewodnia AA 

Ludzie nabierają zaufania do AA, gdy na własne oczy widzą efekty działania Programu. Historiom zasłyszanym czy przeczytanym często nie dowierzamy, lecz to, z czym zetknęliśmy się bezpośrednio, przeważnie stanowi dla nas niezbity dowód. Dlatego najbardziej przekonywującym elementem Wspólnoty są ci, którzy z zakłamanych i nieodpowiedzialnych pijaków przeobrazili się pod jej wpływem w uczciwych, dojrzałych, godnych zaufania ludzi. Gdy się ich pozna i zamieni z nimi kilka słów, zaczyna się wierzyć w skuteczność naszego ruchu. 

Pytanie 

Czy dostrzegam jakąś zmianę w ludziach, którzy trafiają do AA?

Medytacja 

Bezgraniczne posłuszeństwo i poddanie się Bożemu przewodnictwu to dwa podstawowe warunki pomyślnego życia duchowego. 
Oddanie się pod Bożą opiekę równoznaczne jest z wiarą, ażebym pozwolił Bogu sobą kierować i zawsze był Mu bezgranicznie posłuszny i z ufnością – z przekonaniem, że Bóg jest Świętą Zasadą Wszechświata, kierującą nim Najwyższą inteligencją i Miłością. Posłuszeństwo Bogu oznacza codzienne życie w sposób, jakiego naszym zdaniem On od nas oczekuje, a także zdawanie się na Jego wsparcie i wskazówki w każdej sytuacji oraz niezłomną wolę czynienia dobra. 

Modlitwa 

Modlę się, ażebym pozwolił Bogu sobą kierować i zawsze był Mu bezgranicznie posłuszny.
Modlę się, ażebym całą swą istotą gotów był służyć Jego celom.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz