niedziela, 12 sierpnia 2018

12 sierpnia

SPÓJRZ WSTECZ

Najpierw spoglądamy w przeszłość i staramy się ujawnić przed sobą popełnione błędy; następnie podejmujemy energiczną próbę naprawy wyrządzonych krzywd…
12 Kroków i 12 Tradycji, str. 78
Jako uczestnik nowej dla mnie i ekscytującej podróży, jaką jest zdrowienie w AA, doświadczyłem spokoju umysłu; moim oczom zaś ukazał się horyzont ostro zarysowany i rozświetlony światłem, a nie, jak dotąd, niewyraźny i przyćmiony. Przegląd dawnego życia – którego dokonałem, aby odkryć, jakie popełniłem błędy – wydawał się zadaniem uciążliwym i niebezpiecznym. Gdy przystanąłem, by spojrzeć wstecz, poczułem dojmujący ból. Obawiałem się, że mogę się potknąć i upaść. Czy nie dałoby się po prostu zapomnieć o całej tej przeszłości i żyć tylko dużo przyjemniejszą teraźniejszością? Uzmysłowiłem sobie jednak, że ludzie, których kiedyś skrzywdziłem, zagradzają mi drogę do pogody ducha. Musiałem poprosić Boga o odwagę potrzebną do stawienia czoła ludziom, którzy wciąż nękali moje sumienie – do rozpoznania wywoływanego przez nich we mnie poczucia winy i do uporania się z nim. Musiałem przyjrzeć się wyrządzonym przez siebie szkodom i stać się gotów zadośćuczynić za nie. Dopiero gdy tego dokonałem, mogłem na nowo podjąć swoją duchową podróż.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz