piątek, 12 sierpnia 2016

12 sierpnia

Myśl przewodnia AA

W pewnym momencie życia nie pozostało nam już nic, jak tylko sięgnąć po zestaw prostych narzędzi duchowych ofiarowanych nam przez Anonimowych Alkoholików. Korzystając z nich, gromadzimy doświadczenia duchowe, które całkowicie odmieniają nasz stosunek do życia, bliźnich i Bożego wszechświata. Trzonem naszego istnienia jest obecnie przekonanie o tym, że Istota Najwyższa zagościła w naszych sercach i że swoją tam obecnością dokonuje cudów. Dała Ona początek przemianom, do których nigdy nie doprowadzilibyśmy o własnych siłach.
Pytanie

Czy zaprosiłem Boga do swego życia i serca?

Medytacja

Gdy dostrzeżesz czyjś błąd lub dziejącą się komuś krzywdę, módl się o to, by zbłąkani odnaleźli drogę, a szkody zostały naprawione. Modlitwa taka jest twoim obowiązkiem. Jakie zło widzisz wokół siebie? Jakie wady i niedostatki zauważasz w znanych ci ludziach? Za wszystko to w mądrze pojęty sposób poczuj się odpowiedzialny. Nie krytykuj i nie wtrącaj się, by za sprawą twego wpływu i przykładu doszło do pożądanych korekt. Naprawdę możesz stać się nośnikiem dobra, a tym samym – świadkiem pozytywnych przemian.

Modlitwa

Modlę się, abym stał się narzędziem w rękach Boga i współpracował z Nim.
Modlę się, abym pomagał ludziom, będąc dla nich godnym naśladowania przykładem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz