czwartek, 21 kwietnia 2016

21 kwietnia

Myśl przewodnia AA 

Po jakimś czasie przynależności do AA przekonujemy się, że aby wytrwać w trzeźwości, musimy rozwijać w sobie pokorę. Dominującą cechą uczestników niepicia o wieloletnim stażu jest właśnie głęboka pokora. Ilekroć pomyślę, że gdyby nie Łaska Boża, to byłbym w tej chwili pijany, tylekroć umacniam się w pokorze. Wdzięczność do Boga za łaskę, jaką mi okazał, czyni mnie pokornym. Patrząc wstecz na nieszczęśnika, jakim niegdyś byłem, nie mam powodów do dumy. 

Pytanie 

Czy znajduję w sobie wdzięczność i pokorę? 

Medytacja 

Muszę zmartwychwstać z dawnych przewinień i egoizmu, by wkroczyć na drogę dobra, zdrowia i szczęścia. Odrzucę niegdysiejsze błędy i powstanę niczym feniks z popiołów. Przeszłość bezpowrotnie minęła. Przebaczono mi wszystkie winy, także tym gorliwiej staram się dziś wypełniać Wolę Bożą. Dzisiaj – tu i teraz – to dzień mego odrodzenia duchowego. Zacznę swą pracę od zaraz, żeby zbudować sobie nowe życie – oparte na ufności i wierze w Boga, wypełnione starannym wypełnianiem Jego woli. 

Modlitwa 

Modlę się, ażebym miał swój udział w procesie przeobrażania świata.
Modlę się, abym robił wszystko co w mojej mocy, by na ziemi mogło zapanować dobro.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz