niedziela, 24 kwietnia 2016

24 kwienia

Myśl przewodnia AA

Doświadczenie wykazuje, że my, alkoholicy, nie potrafimy przestać pić i wytrwać w trzeźwości za pomocą siły woli: wielokroć tego próbowaliśmy i wielokroć ponosiliśmy porażkę. Wierzę, zatem, że musi być jakaś Siła Wyższa, która mi w tym pomaga. Moc ową utożsamiam z Bożą Łaską. Co dzień rano proszę Boga, by użyczył mi sił potrzebnych do zachowania trzeźwości przez najbliższe dwadzieścia cztery godziny. Ponieważ moja Siła Wyższa nigdy mnie nie zawiodła, wiem, że na pewno istnieje i że zawsze stoi u mego boku.
Pytanie

Czy wierzę, że ruch AA jest swego rodzaju narzędziem Bożej Łaski?

Medytacja

Gdy "zrodzon jestem z Ducha", złapać mogę drugi oddech, głęboki i życiodajny. W mej duszy gości istota życia samego życia, co czyni mnie poniekąd niezniszczalnym. Mieszka we mnie to samo życie, które przez wieki pozwalało Dzieciom Bożym nie poddać się zwątpieniu, nieszczęściu i zgryzocie. Winienem żyć bez lęku i ufnie podążać za wskazaniami Ducha. Choć może tego nie zauważam, Bóg często toruje mi drogę – zmiękcza ludzkie serce i uwalnia je od urazy. Im bardziej potężnieje Duch, tym mniej istotne stają się naturalne uwarunkowania.

Modlitwa

Modlę się, ażebym skupiał się w życiu nie na ego, lecz na istocie Boga.
Modlę się, ażebym swoją wolę pragnął podporządkować Woli Bożej.

3 komentarze: