wtorek, 7 stycznia 2014

Zasady pobytu na Oddziale Leczenia Uzależnień...

Zasady pobytu i informacje Oddziału Leczenia Uzależnień:

1.  Zobowiązuję się utrzymywać bezwzględna abstynencję od alkoholu, narkotyków, leków, mocnej herbaty i specyfików ziołowych. Złamanie abstynencji a także palenie papierosów, w tym elektronicznych, w budynku jest jednoznaczne z natychmiastowym zwolnieniem z leczenia.
2.  Przyjmuję możliwość palenia papierosów poza budynkiem, z wyjątkiem wejścia na teren oddziału.
3.  Zobowiązuję się utrzymywać abstynencję od gier hazardowych, w karty, totolotka, krzyżówek. Dotyczy wszystkich pacjentów, bez względu na diagnozę.
4.  Wyrażam zgodę na poddanie się kontroli trzeźwości o każdej porze oraz zgadzam się na wyrywkową kontrolę bagażu i odzieży posiadanej oraz wnoszonej na oddział.
5.  Zobowiązuję się do udziału w zajęciach terapeutycznych według planu zajęć.
6.  Będę przestrzegać obowiązującej wszystkich pacjentów gimnastyki porannej o godz. 7.15-7.30
7.  Nie będę stwarzać warunków do tworzenia się relacji bliskości (intymności) damsko-męskiej oraz do nie przebywania "sam na sam" oraz w pokojach osób płci przeciwnej.
8.  Zachowam punktualność.
9.  Zachowam dyskrecję.
10. Będę budował swoją postawą atmosferę życzliwości i zaufania.
11. Zachowam formę zwracania się do siebie po imieniu.
12. Skoncentruję się na leczeniu i aktywnym uczestnictwie w zajęciach terapeutycznych.
13. Wychodząc oraz wracając z terenu oddziału poinformuję o tym personel dyżurny.
14. Zobowiązuję się nie korzystać z telefonu komórkowego na terenie oddziału i wyłączyć go. Nie dostosowanie się do w/w zasady jest jednoznaczne z natychmiastowym zwolnieniem z leczenia.
15. Korzystanie z publicznego aparatu telefonicznego możliwe jest do godz. 22.00, jeśli nie koliduje z programem terapii.
16. Zobowiązuję się nie korzystać z osobistych odbiorników radiowych i czajników elektrycznych na terenie oddziału.
17. W razie przyjazdu własnym samochodem oddam kluczyki na przechowanie do depozytu.

Informacje dodatkowe:

1.  Zapraszamy na Edukacyjne Spotkanie dla Rodzin, które jest pomocne w zdrowieniu całej rodziny. Przyjmowanie odwiedzających możliwe jest wyłącznie w czasie wolnym od zajęć. Osoby odwiedzające zgłaszam i przedstawiam personelowi dyżurującemu.
2.  Opuszczanie terenu szpitala możliwe jest po udzieleniu pisemnej przepustki przez kierownika oddziału lub terapeutę.
3.  Zaświadczenia o pobycie w szpitalu wystawia Statystyka Medyczna na potrzeby Sądu, Urzędu Pracy. Informacje bliższe u pielęgniarki oddziałowej.
4.  Zwolnienia lekarskie wystawione są w szpitalu za czas leczenia, jeśli pacjent osobiście powiadomi Statystykę Medyczną w dniu przyjęcia.
5.  Odbiornik TV służy wyłącznie do celów terapeutycznych, emisji filmów związanych z leczeniem. W sytuacjach wyjątkowych, np. w święta, dopuszczalnie jest korzystanie po wcześniejszych ustaleniach z zespołem terapeutycznym.
6.  Spożywanie posiłków wyłącznie w jadalni.
7.  Budynek oddziału zamykany jest o godz. 18.00

Na dalszym etapie każdy z pacjentów otrzymuje dodatkowo
Zasady Pracy w Grupie:

1.  Dyskrecja
2.  Otwartość
3.  Szczerość
4.  Punktualność
5.  Prace pisemne
6.  Używanie słowa "ja" a nie uogólnianie
7.  Informacje zwrotne
8.  Utrzymywanie kontaktu wzrokowego
9.  Mówimy do siebie po imieniu
10. mówienie do osoby a nie o osobie
11. Nie oceniamy innych
12. Nie udzielamy rad
13. Nie usprawiedliwiamy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz