czwartek, 14 lipca 2016

14 lipca

Myśl przewodnia AA

Praca nad Programem owocuje spokojem umysłu i pogodą ducha.
Kiedy piliśmy, podobne stany podobne, były nam zupełnie obce. Podekscytowani lub zrezygnowani, żyliśmy w chaosie i udręce. Nękały nas kace i inne fizyczne dolegliwości, a co gorsza doskwierała nam także samotność, poczucie niższości, wyrzuty sumienia, których żaden alkoholik nie zapomni do końca życia.
Pytanie

Czy osiągnąłem stan psychicznego wyciszenia?

Medytacja

W stosunkach z innymi ludżmi zdawaj się zawsze na Boże przewodnictwo. Bóg nada im właściwy bieg, jeśli tylko pozwolisz Mu by cię poprowadził. Raduj się tym, że On zawsze cię ochroni, odwiedzie od pokusy i upadku; obroni cię w każdej sytuacji, jeżeli przyjmiesz od Niego siłę i śmiało podążysz naprzód. Obserwuj i doceniaj swoje dokonania na drodze godnego, wartościowego życia. Nigdy nie wątp w pomyślną przyszłość. Bez lęku wychodż życiu naprzeciw, głęboko świadom Bożej w nim obecności i opieki.

Modlitwa

Modlę się, aby Bóg chronił mnie i strzegł dopóty, dopóki staram się Mu służyć.
Modlę się, abym bez obaw i niepokoju wkroczył w dzisiejszy dzień.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz