środa, 13 lipca 2016

13 lipca

Myśl przewodnia AA

Alkoholik, dopóki nie trafi do AA, błądzi po omacku, na oślep miota się w mrocznym tunelu. Dopiero Wspólnota wytycza właściwą dla niego drogę, rzucając jasny snop światła w postaci Programu. Pozostając w kręgu światła, alkoholik zachowuje trzeźwość. Jeśli chwilowo straci je z oczu, najczęściej zapija. Odwróciwszy się od niego na dobre, zbacza z kursu i znów trwale pogrąża się w mroku pijaństwa. O ile w porę z niego nie wypłynie i nie podąży za światłem, roztrzaska się o ścianę rozpaczy, upodlenia i samotności.
Pytanie

Czy podążam za światłem Programu?

Medytacja

Trwaj w oczekiwaniu i wciąż spodziewaj się lepszego losu. Uwierz że to, co zaplanowała dla ciebie twoja Siła Wyższa, przewyższa swoją jakością wszystko, co cię do tej pory spotkało. Szczęśliwie żyć i zestarzeć się znaczy, aż po sam kres oczekiwać miłych odmian i niespodzianek. Wartościowe życie to życie spędzone na wzroście i rozwoju, zmierzające ku nieograniczonym horyzontom, obfitujące w zdarzenia, bogate uczuciowo; życie, w którym otacza nas szeroki krąg znajomych i przyjaciół; życie, w którym z ochotą służymy sobą innym.

Modlitwa

Modlę się, abym z ufnością oczekiwał dla siebie coraz lepszego losu.
Modlę się, abym do ostatniej chwili zachował wobec życia postawę pełną nadziei, otwartości i ciekawości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz