piątek, 4 marca 2016

4 marca

Myśl przewodnia AA 

To, że powierzyliśmy nasze życie Bogu i złożyliśmy w Jego ręce nasz problem alkoholowy, nie oznacza niestety, że już więcej nie ogarnie nas pokusa napicia się. Winniśmy więc zbierać siły na ów trudny moment: módlmy się, czytajmy literaturę AA, odpowiednio ukierunkowujmy nasz umysł. Właściwy początek dnia to podstawa trwania w trzeźwości. Z czasem zachowanie jej przychodzi nam coraz łatwiej - stopniowo wdrażamy się w nowe życie. 
Budzi się w nas wdzięczność do Boga za to, że nas ocalił. Zaczynamy cieszyć się szczęściem, spokojem i pogodą ducha. 
Pytanie 

Czy w swoim życiu staram się postępować zgodnie z Bożymi oczekiwaniami wobec mnie? 

Medytacja 

By zaznać szczęścia, trzeba wyzbyć się egoizmu, a tego można dokonać jedynie z Bożą pomocą. Wkraczamy w życie z tlącą się w nas iskierką boskości gaszoną bezkresnym morzem egoizmu. Dorastając i obracając się wśród ludzi, możemy pójść jedną z dwóch dróg rozwoju: albo będziemy umacniać postawę egoistyczną, tak że iskierka boskości zupełnie w nas zaniknie, albo kultywować będziemy ofiarność i bezinteresowność, co przyczyni się do naszego wzrostu duchowego - duchowość stanie się dla nas najwyższą wartością. 

Modlitwa 

Modlę się, abym wzrastał w miłości, uczciwości, szlachetności i bezinteresowności.
Modlę się, ażebym codziennie wybierał właściwą drogę rozwoju.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz