poniedziałek, 3 marca 2014

AA - pytania i odpowiedzi...

Niejednokrotnie wspólnota AA skłania do zadawania pytań. Nie jest ona organizacją publiczną i choć teoretycznie jest znana na całym świecie, to jednak większość osób wie niewiele ponad to, że AA istnieje. Nie dalej, jak w sobotę zastanawialiśmy się, czym właściwie różni się miting otwarty od zamkniętego. Na to i inne pytania odpowiedzi znaleźć można właśnie tutaj.
Co to jest AA?

Anonimowi Alkoholicy są dobrowolną, światową wspólnotą mężczyzn i kobiet różnych zawodów, którzy spotykają się, aby osiągnąć i utrzymać trzeźwość. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest pragnienie zaprzestania picia. Nie ma żadnych składek ani opłat za członkostwo w AA.

Jaki ma cel AA?

Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Jak AA współpracuje z innymi?

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

Co oferuje AA?

Program AA jest programem na nowy sposób życia bez alkoholu. Jest programem, który skutecznie służy tysiącom mężczyzn i kobiet, którzy zapoznali się z nim i stosują go uczciwie i szczerze. Jest on skuteczny w każdym miejscu świata, wobec mężczyzn i kobiet bez względu na zajmowaną przez nich pozycję społeczną i sytuację, w jakiej się znajdują.

Dlaczego Anonimowi Alkoholicy są anonimowi?

Anonimowość jest duchową podstawą AA. To przypomina wspólnocie, aby kierowała się raczej zasadami, niż osobistymi ambicjami. Jesteśmy społecznością ludzi równych. Dążymy do tego, aby poznany był nasz program zdrowienia, a nie osoby, które w nim uczestniczą. Anonimowość w środkach masowego przekazu jest gwarancją bezpieczeństwa dla wszystkich członków AA, a szczególnie dla nowo przybyłych, że ich członkostwo w AA nie będzie ujawnione.

Gdzie można spotkać Anonimowych Alkoholików?

Spotkania anonimowych alkoholików służące dzieleniu się doświadczeniem siłą i nadzieją zwykło nazywać się mityngami. W zależności od celu i osób w nich uczestniczących są to mityngi otwarte. Służą one przede wszystkim niesieniu posłania na zewnątrz poprzez informację o AA jako sposobie na uporanie się z własnym problemem alkoholowym. Jednak podstawową formą spotkań w naszej Wspólnocie jest mityng zamknięty, w którym uczestniczą wyłącznie sami alkoholicy. Nie są to jedyne formy mityngów we Wspólnocie AA, informacje o nich można uzyskać w broszurce GRUPA AA. 

Jak skontaktować się z AA?

Pomoc, jakiej udziela wspólnota, jest wolna od wszelkich opłat i zobowiązań. Grupy AA działają zarówno w dużych miastach, jak i w małych ośrodkach i wioskach i to na całym świecie. Hasła "AA" albo "Anonimowi Alkoholicy" można poszukać w książce telefonicznej lub w lokalnej gazecie. Informacje o tym, gdzie i kiedy odbywają się mityngi, można często uzyskać od lekarzy, pielęgniarek, osób duchownych i oczywiście w poradniach uzależnień, które są zaznajomione z naszym programem. 
Tych, którzy mają trudności w nawiązaniu kontaktu ze swoją lokalną grupą AA, zachęcamy, aby napisali lub zatelefonowali do nas: 


Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce, 
Warszawa, ul. Chmielna 20, tel. (0-22) 828-04-94 
Adres korespondencyjny: 
00-950 Warszawa 1 skr. poczt. 243 
e-mail: aa@aa.org.pl

Zatrudnione tam osoby wskażą wam drogę. Jeśli mieszkacie na pustkowiu, w jakimś oddalonym od życia zakątku, osoby te powiedzą wam, jak podobne do was "odludki" należące do wspólnoty zachowują trzeźwość, pracując nad programem i stosując w życiu zasady AA. 
Każdy, kto zwróci się o pomoc do AA, może liczyć na ochronę swojej anonimowości. 
Jeśli czujesz, że masz problem z alkoholem, i szczerze chcesz przestać pić, ponad dwa miliony z nas może zaświadczyć, że w odniesieniu do nas program AA działa - i nie ma żadnych powodów by myśleć, że nie zadziała on w odniesieniu do Ciebie.

Czym są mityngi AA?

Celem wszystkich mityngów AA, jak stwierdza Preambuła, jest "dzielenie się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu". W tym celu grupy AA mają zarówno mityngi otwarte jak i mityngi zamknięte.
Zamknięte mityngi są tylko dla członków AA lub dla tych, którzy mają problem z alkoholem i mają "pragnienie zaprzestania picia". 
Otwarte mityngi są dostępne dla każdego zainteresowanego programem zdrowienia z alkoholizmu Anonimowych Alkoholików.

W obu typach mityngów prowadzący AA może poprosić, aby uczestnicy ograniczyli swoje wypowiedzi do spraw dotyczących zdrowienia z alkoholizmu. Otwarte czy zamknięte mityngi grup AA są prowadzone przez uczestników AA, którzy decydują o przebiegu swoich mityngów.

AA i inne organizacje:

AA nie łączy się z żadną inną organizacją czy instytucją. Nasze Tradycje zachęcają do "współpracy, a nie łączenia się".
Opracowanie dzięki uprzejmości aa.org.pl 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz