czwartek, 29 grudnia 2016

29 grudnia

Myśl przewodnia AA

Skoro z uczestnictwa we Wspólnocie czerpię radość i korzyści, wezmę też na siebie wynikające z niego powinności i będę je wypełniał z ochotą i zadowoleniem. Jestem głęboko wdzięczny za przywilej, jaki stanowi moje członkostwo w tym wielkim i pożytecznym ruchu. Wykażę inicjatywę i aktywność, zdobędę się na ofiarność i odpowiedzialność. Ponieważ będę służył sobą z przekonania i wewnętrznej potrzeby serca, wszelkie zadania, jakich się podejmę, nie będą dla mnie ciężarem, lecz okazją do pożytecznego działania.
Pytanie

Czy z radością wykorzystam każdą możliwość dzielenia się i służenia sobą?

Medytacja

Czyn i modlitwa to dwie siły, które stopniowo ulepszają nasz świat. Działajmy dla dobra innych i ciągle się doskonalmy. Wiara bez dobrych uczynków jest martwa. Ale wszelka aktywność i praca z ludźmi opierać się powinna na modlitwie, która zawsze podwyższa skuteczność naszych wysiłków. Modlitwa powinna poprzedzać każdy akt miłosierdzia i pomocy, albowiem wzmacnia ona i uskrzydla naszego ducha. Modlitwa wypływa z wiary, że Bóg współpracuje z nami i działa poprzez nas. Bądźmy pewni, że jeśli zdamy się na Jego przewodnictwo i wsparcie, w sferze stosunków międzyludzkich dokonywać będziemy cudów.

Modlitwa

Modlę się, abym równomiernie rozkładał w życiu siły na czyn i modlitwę.
Modlę się, aby modlitwa była dla mnie wstępem do działania, a działanie stanowiło efekt modlitwy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz