środa, 28 grudnia 2016

28 grudnia

Myśl przewodnia AA

Wspólnota AA jest ludzka w swojej strukturze, ale niejako boska w swoich założeniach programowych. Jej celem jest zbliżenie mnie do Siły Wyższej i skierowanie ku nowemu, lepszemu życiu. Zmierzam we właściwą stronę i odczuwam to całym swym jestestwem. Moją przyszłość mogę spokojnie pozostawić Bogu - cokolwiek ona przyniesie, nie będzie to ciężarem ponad moje siły. Mam u swego boku Siłę Wyższą, która bezpiecznie przeprowadzi mnie przez wszystko, co się wydarzy.
Pytanie

Czy zbliżam się do Boga i kieruję ku nowemu, lepszemu życiu?

Medytacja

Chociaż Boga nie można zobaczyć, zawsze towarzyszy On tym, którzy w Niego wierzą, ufają Mu i zdają się na Jego pomoc i wskazówki. Niewidzialna Siła Wyższa jest dla nas zawsze dostępna i zawsze czeka na nasze wezwanie. Zwracajmy się do Niej szczerze i z pokorą. Niechaj zmiana okoliczności czy nastroju nie wpływa na odczuwanie Bożej obecności w naszym życiu - niezmiennie trwajmy w przekonaniu, że Bóg jest blisko nas, i wciąż bądźmy świadomi Mocy Bożej i Bożej Miłości.

Modlitwa

Modlę się, abym zawsze czuł, że Bóg jest wystarczająco blisko, by zwrócić się do Niego o pomoc.
Modlę się, abym był pewien, że zawsze gotów jest użyczyć mi siły, jakiej potrzebuję.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz