wtorek, 27 grudnia 2016

27 grudnia

Myśl przewodnia AA

Zasady AA niezbędne mi są do tego, abym mógł wskrzesić i rozniecić w sobie zamarłe niegdyś życie. Witalność, wrażliwość, dobroć - wszystko to odnalazłem dzięki Wspólnocie. Mój rozwój przebiega powoli, etapami, ale dokonuje się nieprzerwanie, mimo licznych błędów, potknięć, upadków i opóźnień. Dopóki trzymać się będą Wspólnoty, Jej zasad, dopóty będę wzrastać, dojrzewać i rozwijać się duchowo. Nie wiem dokładnie, jak będzie wyglądało moje życie, ale jestem przekonany, że będzie w nim wiele dobra - i to mnie zadowala.
Pytanie

Czy dziękuję Bogu za AA?

Medytacja

Zbuduj swe życie na trwałym fundamencie prawdziwej wdzięczności za Boże błogosławieństwa i prawdziwej pokory, którą rodzi świadomość, że nie jesteś ich godny. Oprzyj swe życie na samodyscyplinie, która ustrzeże cię od egoizmu, lenistwa i zbytniego zadowolenia z siebie. Wypełnij swe życie służbą i pomagaj innym znaleźć właściwą drogę. Uwznioślij swe życie modlitwą i medytacją i pozwól, by przebiegało zgodnie z Bożym przewodnictwem. Natchnij swe życie wiarą, spokojem umysłu i pogodą ducha.

Modlitwa

Modlę się, aby zasady AA były mi w życiu moralnym i duchowym drogowskazem.
Modlę się, aby dzięki nim budowla mego życia okazała się piękna, solidna i niebosiężna.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz