piątek, 22 lipca 2016

22 lipca

Myśl przewodnia AA

Wspólnota AA reprezentuje wszystkie grupy społeczne, wiekowe i zawodowe oraz różne typy charakteru. Do AA trafiamy z najrozmaitszych miejsc życiowej tułaczki, w różnych też stadiach choroby, z nieco odmiennymi przeżyciami i doświadczeniami. Wzajemnie się uzupełniamy w naszych mocnych i słabych punktach wnosząc do całości swój własny, niepowtarzalny wkład. Wszyscy korzystają przede wszystkim z mocnych stron swoich uczestników, pomijając niejako ich słabości. Każdy ma tu szansę dać z siebie to, co jest w nim najbardziej wartościowe, przyczyniając się tym samym do dobra ogółu.
Pytanie

Czy doceniam zalety, talenty i mocne strony innych uczestników AA?

Medytacja

Za sprawą Ducha Bożego każdy człowiek jest potencjalnie zdolny do czynienia dobra. Bóg swoją mocą błogosławi ludzkość, posługując się tymi, których natchnęła Jego łaska. Nie poddawajmy się zwątpieniu, przygnębieniu i lękowi. Tego, który otwiera się na Bożą Moc, czeka wspaniała przyszłość, pełna nieograniczonych możliwości świadczenia dobra.

Modlitwa

Modlę się, aby zwątpienie nie wiązało mi rąk i nie powstrzymywało mnie od prób świadczenia dobra.
Modlę się, abym gorąco wierzył, że zdolny jestem je czynić.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz