czwartek, 21 lipca 2016

21 lipca

Myśl przewodnia AA

Jeśli czujemy potrzebę, żeby zwrócić na coś uwagę lub przywołać kogoś do porządku, starajmy się to zrobić bez nutki krytyki i złośliwości. Wszelkie spostrzeżenia, komentarze lub sugestie winne być czynione jawnie, szczerze i otwarcie. Program jest wspaniały sam w sobie, lecz do nas należy ścisłe przestrzeganie jego zasad. Pamiętajmy jednak, że tolerancja to jedna z podstawowych wartości obowiązujących w AA – Krytykanctwo zaś i plotki żadną miarą nie są jej przejawem. One burzą jedność, podczas, gdy tolerancja, wbrew wszystkim różnicom, pozwala ową jedność zachować.
Pytanie

Czy znajduję w sobie tolerancję wobec innych?

Medytacja

“Wiara góry przenosi”. Oznacza to, że dzięki wierze dokonują się rzeczy z pozoru niewykonalne. Zdobądź się na pokorę i uznaj własną bezradność; wykrzesz w sobie wiarę i poproś Siłę Wyższą o moc, której potrzebujesz; znajdź w sobie wdzięczność za łaskę, jaką cię obdarza. Przekonasz się wówczas, że sprawy i okoliczności zmienią się na lepsze – w twojej obecności i przy twoim udziale.

Modlitwa

Modlę się, aby siła mojej wiary czyniła mnie naprawdę skutecznym.
Modlę się, abym wciąż uczył się polegać mniej na sobie, a coraz bardziej na Bogu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz