niedziela, 6 marca 2016

6 marca

Myśl przewodnia AA 

W AA musimy się poddać i powierzyć przyznając tym samym, że jesteśmy bezradni wobec życia i bezsilni wobec alkoholu. Trzeba, byśmy oddali nasze życie pod opiekę Bogu i poprosili Go o pomoc. Gdy uzna, że jesteśmy gotowi, ześle nam dar trzeźwości. 
Zaprzestanie picia nie jest więc właściwie naszą, osobistą zasługą, jako że nie dokonujemy tego za pomocą siły woli - nie ma tu miejsca na przechwałki i samouwielbienie. Możemy jedynie żywić wdzięczność do Boga za to, że zrobił dla nas coś, czego sami nigdy nie zdołalibyśmy uczynić. 
Pytanie 

Czy wierzę, że Bóg ofiarował mi w prezencie siłę, jakiej potrzebowałem, by zacząć trzeźwieć? 

Medytacja 

Muszę działać dla Boga, współpracować z Nim i korzystać z Jego pomocy. Wysiłek, jaki dla Niego podejmuję, to moje uczestnictwo w budowie prawdziwej wspólnoty międzyludzkiej. Ponieważ przedsięwzięcie owo jest również Jego celem, zawsze towarzyszy mi On w tej pracy. Wiadomo też, że bez Jego wsparcia i wskazówek nie byłbym w stanie prawidłowo jej wykonać. Tak więc okazuje się, że głęboka przemiana osobowości człowieka możliwa jest jedynie dzięki oddziaływaniu Łaski Bożej. Winienem zdawać się w swych posunięciach na Bożą Moc i pamiętać, że wszystko, co mi się udaje, osiągam dzięki pomocy Siły Wyższej. 

Modlitwa 

Modlę się, ażebym działał dla Boga i z Bogiem.
Modlę się, ażebym dzięki Bożej pomocy stał się narzędziem służącym korzystnej przemianie człowieka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz