poniedziałek, 7 marca 2016

7 marca

Myśl przewodnia AA 

Aby przestać pić i zachować trzeźwość, trzeba dopełnić dwóch ważnych powinności: 
po pierwsze, uznawszy własną bezsilność wobec alkoholu, musimy powierzyć nasz problem Bogu i ufać, że On najlepiej się z nim upora, tak by nigdy nie korciła nas możliwość ponownego przejęcia go w swoje ręce - codziennie rano prośmy więc Boga o siłę potrzebną do wytrwania w trzeźwości w ciągu dnia, co wieczór zaś dziękujmy za okazane nam przez Niego wsparcie; po drugie, musimy z Bogiem współdziałać, robiąc ze swej strony wszystko to, co do nas w tym względzie należy. 
Pytanie 

Czy codziennie pilnuję obydwu tych spraw? 

Medytacja 

Każdego dnia winienem przygotowywać się wewnętrznie do czekających mnie zadań przez kultywowanie własnego rozwoju duchowego i wspieranie w tym innych. Bóg uczy mnie i poddaje próbom, gotowiąc mnie do wypełnienia Jego woli. Bez właściwej "obróbki" nie sprostałbym przyszłym wyzwaniom. Winienem pragnąć całkowitego poddania się Woli Bożej. Nie warto, bym oczekiwał czegoś, na co nie jestem jeszcze przygotowany. Na proces przygotowania składa się przede wszystkim systematyczny i intymny kontakt z Siłą Wyższą, dzięki któremu stopniowo nabieram sił i zyskuję spokój. 

Modlitwa 

Modlę się, ażebym w każdej dziedzinie życia szczerze próbował wypełniać Wolę Bożą.
Modlę się, abym ze wszystkich sił pomagał innym poznać Boże zamiary wobec nich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz