wtorek, 8 marca 2016

8 marca

Myśl przewodnia AA 

Winniśmy regularnie uczęszczać na mityngi AA. Winniśmy zmieniać nasz sposób myślenia - z "pijanego" przestawiać się na trzeźwe. Winniśmy pracować nad stanem naszego umysłu. Winniśmy pomagać innym alkoholikom. Winniśmy współdziałać z Bogiem, poświęcając Programowi co najmniej tyle samo czasu i energii,ile poświęcaliśmy na picie. Winniśmy stosować w życiu zasady Programu najlepiej, jak potrafimy. 
Pytanie 

Czy swój problem alkoholowy złożyłem w ręce Boga i czy współpracuję z Nim? 

Medytacja 

Radość płynąca z poczucia prawdziwej wspólnoty stanie się wkrótce moim udziałem; zaznam autentycznej więzi i przyjaźni. Zadowolenie z życia powraca, kiedy całym sobą uczestniczę we Wspólnocie. Istniejąca między ludźmi łączność duchowa to ucieleśnienie Bożego Celu na tym świecie. Świadomość tego napawa mnie radosnym uniesieniem. Jeśli będę miał swój udział w trudach i radościach rodzaju ludzkiego, dostąpię nie lada dobrodziejstw. Już teraz i tutaj mogę żyć życiem nie tyle ziemskim, co iście niebiańskim. 

Modlitwa 

Modlę się, ażeby poczucie więzi duchowej było dla mnie wsparciem i lekarstwem.
Modlę się, abym w ludzkiej wspólnocie ducha widział przejaw Bożej obecności w naszym życiu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz