sobota, 20 lutego 2016

20 lutego

Myśl przewodnia AA 

Dawno temu alkohol był moim przyjacielem – pijąc go, świetnie się bawiłem i odczuwałem zadowolenie z życia. Nadszedł jednak czas, w którym zmienił się w mego wroga; nie wiem, kiedy zwrócił się przeciwko mnie, ale jestem pewien, że tak się stało, ponieważ zacząłem przezeń popadać w coraz gorsze kłopoty. Rozumiem teraz, że alkohol na zawsze już pozostanie moim wrogiem, i dlatego za wszelką cenę pragnę zachować trzeźwość – jest ona dla mnie wartością nadrzędną wobec wszystkich innych spraw, obowiązków i interesów. 
Pytanie

Czy wiem, że moim podstawowym zadaniem jest dbanie o własną trzeźwość ? 

Medytacja

Bóg użyczy mi sił, jakich potrzebuję do sprostania każdej sytuacji, pod warunkiem, że ufnie zwrócę się do Niego z prośbą o wsparcie, gorąco wierząc w Jego skuteczność, a zarazem dołożę starań, aby moje postępowanie pozostawało w zgodzie z Bożymi Zamiarami wobec mnie. Mogę zwrócić się do Siły Wyższej niczym występujący posłuchanie u właściciela przedsiębiorstwa dyrektor, który ma pewność, że wyłożenie sprawy oznaczać będzie natychmiastową pomoc i współpracę, o ile rzeczona sprawa zgodna jest z zasadami dobra i przedstawiona w najlepszej wierze. 

Modlitwa

Modlę się, abym wierzył, że Bóg chętnie wyposaży mnie we wszystko, czego potrzebuję. Modlę się, ażebym prosił dla siebie jedynie o wiarę i siły, niezbędne do stawiania życiu czoła.

1 komentarz: