piątek, 8 stycznia 2016

8 stycznia

Myśl przewodnia AA

Wszyscy, którzy trafiają do AA, wiedzą z własnego, bolesnego doświadczenia, że nie powinni pić. Wiem, że właśnie picie było powodem moich największych kłopotów albo też przyczyniało się do ich zwielokrotnienia. Teraz, kiedy znalazłem drogę wyjścia z impasu, pozostanę wierny Programowi i Wspólnocie. Św. Paweł rzekł kiedyś, że ani potęga, ani władza, ani śmierć, ani życie - nic na świecie nie jest w stanie oddzielić go od Bożej Miłości. 

Pytanie

Skoro mój problem alkoholowy powierzyłem Sile Wyższej, to czy cokolwiek w świecie zdoła oderwać mnie od trzeźwości? 

Medytacja

Moje nowe życie nie będzie wolne od trosk i problemów, ale zachowam spokój nawet w trudnych chwilach; wiem, że pogoda ducha wypływa z wiary i jest wyrazem ufnego posłuszeństwa wobec Woli Bożej. Według św. Pawła nasze zmartwienia, choćby i najmniejsze, są na wieki tytułem do chwały. 

Modlitwa 

Modlę się, abym z zadowoleniem przyjmował spotykające mnie w życiu trudności i był za nie wdzięczny; niechaj staną się one sprawdzianem siły mego ducha i pomogą mi doskonalić charakter.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz