wtorek, 5 stycznia 2016

5 stycznia

Myśl przewodnia AA 

Czy zwróciłem się o pomoc do Siły Wyższej? Czy we Wspólnocie upatruję dowodu na to, że Moc Boża z najbardziej nawet beznadziejnego pijaka zdolna jest uczynić trzeźwego i pożytecznego członka społeczeństwa? Czy wierzę, że Siła Wyższa również mnie może odmienić i uchronić od picia? Czy żyję tylko dniem dzisiejszym?Czy codziennie proszę Boga o siłę po­trzebną mi do zachowania trzeźwości przez dwadzieścia cztery godziny? 
Pytanie 

Czy systematycznie uczęszczam na mityngi AA? 

Medytacja 

Wierzę, że świadomość Bożej Obecności przynosi spokój; spokój ów, niczym leniwie płynąca rzeka, wypłucze me życie z wszelkich napięć i zadrażnień. W chwilach spokojnego skupienia Bóg pokaże mi, jak unikać zdenerwowania i wyciszać się wewnętrznie. Opuści mnie lęk. Nauczę się odprężać i wypoczywać.
Kiedy rozluźniam się i łagodnieję, wypełnia mnie Moc Boża. Dzięki niej zaznam prawdziwego spokoju. 

Modlitwa 

Modlę się o spokój, który umyka ludzkiemu pojmo­waniu,- o spokój, którego świat nie jest mi w stanie ani dać, ani odebrać.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz