piątek, 15 stycznia 2016

15 stycznia

Myśl przewodnia AA 

Program AA jest drogą - musimy nad nim praco­wać i przyjąć wynikający z niego styl życia, jeżeli chce­my wytrwać w trzeźwości.
Dwanaście Kroków to nasze życiowe drogowskazy: wskazują nam kierunek trzeźwego marszu. Ale każdy z członków Wspólnoty powinien znaleźć swoją własną, najbardziej mu odpo­wiadającą drogę życia zgodną z Programem. Uczmy się według niego żyć - za pomocą porannych medy­tacji i uczestnictwa w mityngach, poprzez wspieranie innych i niesienie im posłania. 
Pytanie 

Czy systematyczne stosowanie Programu AA stało się dla mnie naturalnym sposobem życia? 

Medytacja 

Odprężę się i rozluźnię. Porzucę wszelkie obawy, po­nieważ wszystko zmierza ku dobremu. Będę się uczył pogody ducha i opanowania w tym jakże zmiennym i niepewnym świecie. Poproszę Boga o pomoc i nieraz z niej skorzystam, gdyż jeśli ją zaniedbam, zostanie mi odebrana. Dopóki będę zwracał się do Siły Wyższej i uzupełniał zapasy „energii duchowej", wydatkowanej w działaniu, dopóty żadne zadanie nie będzie ponad moje siły. 

Modlitwa 

Modlę się, abym wypoczął i został napełniony Bożą Mocą. 
Modlę się, abym powierzając swoją wolę Bogu, uwolnił się od wszelkich zgryzot i napięć.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz