czwartek, 14 stycznia 2016

14 stycznia

Myśl przewodnia AA 

Gdy po raz pierwszy zetknęliśmy się z AA, trzeźwe życie wydawało nam się czymś dziwacznym i absurdalnym. Byliśmy ciekawi, jak też może czuć się ktoś, kto nigdy nie pije alkoholu; nie bardzo nam się to mieściło w głowie. Ale im dłużej należymy do Wspólnoty, tym naturalniej przychodzi nam obywanie się bez picia. Wiemy już, że życie jakie prowadzimy dzięki AA - oparte na trzeźwości, przyjaźni, wierze w Siłę Wyższą i wzajemnej pomocy - jest najbardziej naturalną i jedyną możliwą dla nas drogą. 

Pytanie

Czy wierzę, że właśnie to jest życie, jakiego Bóg pragnie dla mnie? 


Medytacja 

Nauczę się przezwyciężać siebie, ponieważ każdy cios zadany mojemu ego owocuje trwałą pozytywną przemianą: kształtuje moją prawdziwą indywidualność - wieczną i niezniszczalną. 
Przezwyciężając siebie, uzyskuję moc, którą Bóg wyzwala w mej duszy - i wciąż pozostaję zwycięzcą. Mam pokonywać nie tyle same uciążliwości życiowe, co raczej własny egoizm, który czyni je nieznośnymi dla mnie. 

Modlitwa 

Modlę się, abym był posłuszny Bogu: współdziałał z Nim i stosował się do Jego wskazówek.
Modlę się, abym dążył do przezwyciężenia swojego egoizmu i samowoli.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz