niedziela, 23 lutego 2014

Czego nie robi wspólnota AA...

Poniższych zasad przestrzega każda grupa AA. Przytaczam je tutaj, by dodatkowo przybliżyć Wam, Szanowni Telewidzowie zasady jej funkcjonowania.

Wspólnota AA:
1. Nie dostarcza alkoholikom wstępnej motywacji do zdrowienia, nie ubiega się, ani nie usiłuje 
nakłaniać kogokolwiek, aby włączył się do AA.
2. Nie prowadzi spisów członków ani "historii choroby".
3. Nie angażuje się w badania, ani ich nie sponsoruje.
4. Nie łączy się z organami władzy lub administracji, ani też z organizacjami społecznymi.
5. Nie tropi, ani nie usiłuje "kontrolować" swych członków.
6. Nie stawia diagnoz czy prognoz - ani medycznych, ani psychologicznych.
7. Nie udziela pomocy w wytrzeźwieniu (tj. odtruwaniu), pielęgnacji, hospitalizacji, nie podaje 
leków, ani nie udziela żadnej pomocy medycznej czy psychiatrycznej.
8. Nie oferuje usług duchowych ani religijnych.
9. Nie angażuje się w edukację czy propagandę na temat alkoholu.
10. Nie zapewnia kwater, wyżywienia, ubioru, zatrudnienia, pieniędzy czy innych korzyści lub 
usług socjalnych.
11. Nie zapewnia konsultacji domowych ani zawodowych.
12. Nie przyjmuje żadnych pieniędzy za swe usługi ani żadnych wkładów z innych źródeł.

Uwaga:
Poszczególny członek AA może robić niektóre z tych rzeczy na "prywatny rachunek" - nie należy to jednak do członkostwa AA. 
Członkami AA są także liczni profesjonaliści na polu alkoholizmu; ich praca zawodowa nie jest jednak częścią ich członkostwa w AA. 
AA - jako wspólnota, nie udziela pomocy zawodowej (profesjonalnej).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz