sobota, 29 października 2016

29 października

Myśl przewodnia AA

Moje stosunki z dziećmi uległy wyraźnej poprawie. Te same dzieci, które kiedyś oglądały mnie pijanego, wstydziły się za mnie i uciekały przede mną pełne lęku, a nawet nienawiści - teraz widzą mnie trzeźwego; lubią mnie i ufają mi, i starają się przebaczyć mi bolesną przeszłość. Już dawno temu próbowały się ze mną zaprzyjaźnić, lecz ja je wtedy odtrąciłem. Teraz uczę się być prawdziwym, kochającym rodzicem, a nie kimś, kto nie wiadomo dlaczego i po co znalazł się w domu. Jestem pełnowartościowym członkiem rodziny.
Pytanie

Czy odnalazłem to, co kiedyś „zgubiłem"?

Medytacja

Miarą wartości życia i naszego w nim powodzenia są postępy, jakich udaje nam się dokonać na drodze rozwoju duchowego. Dobrze, by inni mogli dostrzec wypełnianie się w naszym życiu Woli Bożej - im bardziej jest to widoczne, tym lepiej to o nas świadczy, będąc zarazem miarą naszych prawdziwych osiągnięć. Codziennie starajmy się, by nasze postępowanie było przykładem cudownego oddziaływania Bożej Mocy na ludzkie życie i dowodem na to, czego zdolna jest dokonać w ludzkim sercu Łaska Boża.

Modlitwa

Modlę się, aby moje życie było dla innych przykładem spełniania się Woli Bożej i dowodem Bożej Łaski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz