niedziela, 25 września 2016

25 września

Myśl przewodnia AA

Zajmijmy się dziś pojęciem „doświadczenie duchowe”:
Według autorów Wielkiej Księgi jest ono czynnikiem sprawczym przemiany osobowości. Powierzenie naszego życia Bogu – jakkolwiek Go pojmujemy powoduje, że się zmieniamy, a istotę tego procesu najlepiej ilustrują zmiany, jakie dokonują się w osobowości powracających do zdrowia alkoholików. Przemiana jest bowiem raczej procesem, a nie nagłym spektakularnym „wstrząsem” czy „oświeceniem”, choć i takie przypadki się zdarzają. Nie oczekujmy natychmiastowej, głębokiej , przemożnej świadomości Boga, której rezultatem miałaby być nagła i zupełna zmiana w sferze odczuć i poglądów – najczęściej owe zmiany przebiegają stopniowo.
Pytanie

Czy dostrzegam w sobie oznaki stopniowej, a nieprzerwanej przemiany?

Medytacja

By znaleźć ukojenie i odpoczynek od życiowych trosk, codziennie zwracaj się do Boga, jednocząc się z Nim w modlitwie. Siła Wyższa roztacza nad światem swe opiekuńcze skrzydła – ochroni i wesprze także ciebie. Nie przychodź do Boga tylko „po prośbie” – ciesz się spokojem, jaki daje ci zdawanie się na Jego wolę i prawidłowe odczytywanie Jego zamiarów wobec ciebie. Bądź pewien, że Jego moc jest dla ciebie w każdym momencie dostępna. Ufnie czekaj chwili, w której Jego zbawienna bliskość napełni cię pociechą i wyciszy całą twą istotę.

Modlitwa

Modlę się, abym był dziś świadom Bożego wsparcia, albowiem przyniesie mi to spokój, pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz