poniedziałek, 26 września 2016

26 września

Myśl przewodnia AA

Kontynuujmy rozważania z dnia wczorajszego: „Błyskawiczna transformacja pod wpływem jednorazowego „nawiedzenia”, choć nie jest wykluczona, należy do wyjątków. Większość naszych doświadczeń duchowych ma związek z poznawaniem siebie w prawdzie i ze zgłębianiem istoty życia – są one niczym rozłożone w czasie, coraz to wyższe etapy edukacji. Wielokroć przyjaciele i rodziny nowicjuszy dostrzegają dokonującą się w nich przemianę na długo przedtem, zanim uświadomią ją sobie sami zainteresowani. W którymś momencie zaczynają sobie jednak zdawać sprawę z tego, jak bardzo zmienił się ich stosunek do życia, a zarazem są zdania, że do tego rodzaju przemiany nigdy nie mogliby doprowadzić o własnych siłach.
Pytanie

Czy mój pogląd na życie zmienia się na lepsze?

Medytacja

Świat, w którym żyjemy, potraktuj jak domostwo swego Ojca, a twoich bliźnich – niczym gości, którym należy się miłość, szacunek i uwaga; w sobie zaś ujrzyj sługę – wiernego, posłusznego, oddanego i pokornego. Nie wymiguj się od żadnych posług i nikomu nie odmawiaj swej pomocy. Służenie przyniesie ci wiele radości i zadowolenia. Miłość do Boga wyrażaj za pomocą ofiarności wobec wszystkich tych, którzy dzielą z tobą dom twego Ojca.

Modlitwa

Modlę się, abym w wyrazie wdzięczności dla Boga ofiarnie służył sobą innym.
Modlę się, aby me skromne wysiłki były dziękczynieniem za tak szczodrze okazywaną mi przez Niego łaskę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz