sobota, 24 września 2016

24 września

Myśl przewodnia AA

Przeanalizujmy dalej dokładnie treść Dwunastego Kroku:
Zaleca on stosowanie zasad Programu "we wszystkich naszych poczynaniach" – i tego fragmentu nie wolno nam przeoczyć; stanowi on gwarancję długotrwałego i wszechstronnego oddziaływania Programu na nasze życie. Sugestie i zalecenia duchowe powinniśmy stosować nie tylko w odniesieniu do naszego problemu alkoholowego, ale we wszystkich strefach i dziedzinach życia – nie da się podzielić na odrębne, nie powiązane ze sobą "kawałki". Trzeba byśmy całość naszego życia powierzyli Bogu i w każdej sytuacji starali się wypełniać Jego wolę. W tym upatrujemy swoją szansę – nasz wzrost i rozwój, obietnicę świetlanej przyszłości i coraz szerszych horyzontów duchowych.
Pytanie

Czy stosuję zasady AA we wszystkich swoich poczynaniach?

Medytacja

"Panie, do kogóż mam się zwrócić jak nie do Ciebie? Tyś bowiem posiadł słowa wiecznego żywota". Słowa życia wiecznego pochodzą od Boga – są sprawdzianem twojej wiarygodności i probierzem twego życia duchowego; gdy twoje serce i umysł otwarte są na Duch Bożego, słowa te docierają do ciebie z całą mocą. Wytyczają przed tobą prawdę – drogę życia, którą powinieneś podążać. W głębi swej duszy usłyszeć możesz szept: "Zrób to i żyj dalej".

Modlitwa

Modlę się, abym zawsze podążał za głosem swego sumienia.
Modlę się, abym nigdy nie pozostawał głuchy na wskazówki i nawoływania mej duszy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz