czwartek, 22 września 2016

22 września

Myśl przewodnia AA

Krok Ósmy: „Zrobiliśmy listę osób , skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim”.
Krok Dziewiąty: „Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych”.
Przepraszanie i naprawianie wszelkiego rodzaju zła, jakiego się dopuściliśmy, jest dla nas trudne i przykre, gdyż rani naszą dumę. Jednak ze względu na czekającą nas nagrodę warto się na to zdobyć. Reakcja osób, którym okazujemy żal i skruchę, jest najczęściej nieoczekiwanie przychylna. Ryzykowne przedsięwzięcia zawsze wymagają odwagi, lecz w tym przypadku gra naprawdę jest warta świeczki; przynosi ulgę, uwalnia nas od poczucia winy i niesmaku, a najbardziej zaciętych wrogów zmienia częstokroć w przyjaciół.
Pytanie

Czy rzetelnie zadośćuczyniłem wszystkim, wobec których było to możliwe?

Medytacja

Życie duchowe powinno być dla nas źródłem zadowolenia. Wiara w której brak radości, nie może chyba być szczera; jeśli twa wiara nie czyni cię szczęśliwym, to coś z nią musi być nie tak. Wiara powinna zapewnić ci poczucie bezpieczeństwa, poczucie celu, sensu i radości istnienia. Każdy dzień to okazja do służenia sobą Sile Wyższej i doskonalenia twojej więzi z innymi ludźmi – a to przecież napawa szczęściem. Żyj więc twórczo, ciekawie, mądrze i ciesz się pełnią danego ci życia.

Modlitwa

Modlę się, abym wciąż poszerzał horyzonty swoich możliwości i zainteresowań.
Modlę się, abym chętnie niósł pomoc i zawierał nowe przyjaźnie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz