wtorek, 13 września 2016

13 września

Myśl przewodnia AA

Nowi członkowie są we Wspólnocie bardzo mile widziani. Z serdecznym przyjęciem spotykają się nawet ci, których tzw. Świat uznał za skończonych, zdegenerowanych, upadłych – jedyne, co się naprawdę liczy, to szczera chęć zaprzestania picia i gotowość do pracy nad sobą. Obce są tu podziały klasowe czy religijne, staramy się też być wolni od wszelkiej zazdrości i rywalizacji. Wykształcenie, majątek czy stanowisko nic dla nas nie znaczy, bo przecież wszyscy jesteśmy cudem ocalałymi rozbitkami, zjednoczonymi w Bogu wspólnotą serca, umysłu i celu. Wyznajemy zasady prawdziwej demokracji i braterstwa.
Pytanie

Czy przynależność do AA nauczyła mnie zasad równości i braterstwa?

Medytacja

Siła Wyższa zawsze, w taki czy inny sposób, odpowiada na twoje modlitwy, w których zwracasz się do Niej o pomoc w przezwyciężeniu słabości, rozpaczy, bólu, pokusy czy niezgody. W modlitwie proś Boga o silę potrzebną tobie lub znajomym ci osobom, a Moc spłynie na ciebie zwyczajnie, naturalnie, niejako samoistnie. Módl się do Niego nie tylko w potrzebie, lecz również po to, by poczuć Jego bliskość. Duch modlitwy oczyszcza atmosferę, prowadzi do zgody i przebaczenia; chaos przemienia w ład; przydaje wzniosłości myślom i klarowności słowom.

Modlitwa

Modlę się, abym niósł pokój tam, gdzie panuje niezgoda.
Modlę się, abym zamiast podsycać konflikty zawsze dążył do pojednania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz