środa, 14 września 2016

14 września

Myśl przewodnia AA

Wspólnota AA rozwija się dzięki upowszechnianiu przez nas jej zasad i idei. Dzięki kontaktom z większymi ośrodkami, ludzie w małych społecznościach organizują się w kilku lub kilkunastoosobowe grupy. Podróżując po kraju, odwiedzamy je, by podzielić się tam naszym doświadczeniem i udzielić im duchowego wsparcia. Nasz ruch ma charakter międzynarodowy, jako że coraz to nowe grupy powstają nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie – i liczą się już na tysiące.
Pytanie

Czy w miarę swoich możliwości staram się propagować cel i tradycje AA?

Medytacja

„Panie, w którego wierzymy, oddal od nas niewiarę!” – ten błagalny okrzyk ludzkiego serca jest wyrazem ludzkiej ułomności, ale zarazem niezbicie dowodzi szczerego pragnienia rozwoju. Odczuwając bliskość Siły Wyższej i doświadczając w życiu Bożej Mocy, coraz bardziej umacniamy się w wierze, a jednocześnie stajemy się coraz bardziej świadomi własnego braku zaufania. Postępów duchowych dokonujemy drogą modlitwy o wiarę coraz bardziej żarliwą i niezachwianą – taką, która oddali zwątpienie, przezwycięży każdą nieufność.
Bądźmy pewni, że odpowiedź na owe modlitwy nadejdzie we właściwym czasie.
Pozwólmy, by wiara nasza wciąż rosła – po trochu, modlitwa za modlitwą, dzień po dniu.

Modlitwa

Modlę się, abym wciąż nabierając sił, zarazem umacniał się w wierze.
Modlę się, aby ufność, jaką pokładam w Bogu, stawała się z czasem bezwarunkowa i wszechmogąca.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz