poniedziałek, 12 września 2016

12 września

Myśl przewodnia AA

Co przyciąga nowych do AA i daje im nadzieję ?
Mogą tu usłyszeć „piciorysy” ludzi, którzy przeszli w życiu przez podobne co oni doświadczenia. Łagodny uśmiech na twarzach kobiet, wyraz zachęty w oczach mężczyzn, inspirujący klimat mityngu – wszystko to pozwala im uwierzyć, że nareszcie trafili tam, gdzie jest ich miejsce.
Doprawdy trudno się oprzeć panującej we Wspólnocie atmosferze zrozumienia, braterstwa i tolerancji, trudno też nie zachwycić się genialną i skuteczną w praktyce prostotą Programu.
Pytanie

Czy Wspólnota AA jest dla mnie prawdziwą przystanią i szkołą życia?

Medytacja

Sprawdzianem szczerości i czystości duszy są akty woli.
Jeśli twoją wolą jest posłusznie służyć Bogu, swoim życiem wspierać Go w pomaganiu innym, owa żarliwa gotowość zaprawdę rozświetli całą twą istotę. Ze wszystkich sił staraj się zjednoczyć swoją wolę z Wolą Bożą, bacząc na cele i zamiary Siły Wyższej i całym sercem pragnąć, by spełniły się Jej plany. Dąż do uczciwości, prostolinijności, bezinteresowności, miłości i niestrudzenie wzrastaj i rozwijaj się duchowo. A wówczas twe życie wypłynie z otchłani jałowej ciemności – skąpane w świetle zwycięstwa.

Modlitwa

Modlę się, aby szczerość i czystość mej duszy znalazły wyraz w moim posłuszeństwie Bogu.
Modlę się, aby światło przewodnie mego życia było jasne, ciepłe i promienne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz