wtorek, 2 sierpnia 2016

2 sierpnia

Myśl przewodnia AA

Wspólnota AA nie pozostaje w opozycji do medycyny, psychoterapii czy religii. Ludzkie doświadczenia i wszystkie dziedziny wiedzy darzymy największym szacunkiem i uznaniem. Jesteśmy otwarci na twórczą współpracę i wymianę doświadczeń z lekarzami i duchownymi. Z radością witamy na mityngach otwartych wszystkich tych, którzy zainteresowani są mechanizmami działania Wspólnoty i Programu.
Cieszą nas wszelkie sukcesy odniesione na polu leczenia z alkoholizmu.
Pytanie

Czy gotów jestem współdziałać z wszelkimi sympatykami ruchu AA?

Medytacja

Bóg zawsze gotów jest hojnie wypełniać nasze serca swoją łaską i błogosławieństwem. Lecz by posiane ziarno mogło zakiełkować, gleba musi zostać przedtem odpowiednio przygotowana. Spulchnienie i użyźnienie jej należy do nas, do Boga zaś należy zasiew ziarna. Na proces przygotowania składa się wiele dni uczciwego, pożytecznego życia, w którym unikamy zła i staramy się świadczyć dobro. Po czasie zasiewu nadchodzi wreszcie okres zbiorów: wspólnie z naszą Siłą Wyższą radujemy się wówczas plonem twórczego, szczęśliwego życia.

Modlitwa

Modlę się, abym dzień po dniu był przygotowany do coraz lepszego życia.
Modlę się, abym starannie przyszykował się na zbiór plonu, jakim zaowocuje we mnie Boży zasiew.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz