środa, 3 sierpnia 2016

3 sierpnia

Myśl przewodnia AA

To, co oferujemy we Wspólnocie, jest poniekąd nieuchwytne, albowiem proponujemy wsparcie psychologiczne i rozwój duchowy, a nie pomoc materialną, czy medyczną. Kiedy ludzie potrzebują lekarstw, wymagają specjalistycznych zabiegów lub kuracji szpitalnej, opiekę nad nimi powierzamy powołanym do tego osobom i instytucjom. Życiodajne oddziaływanie AA rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy pozwala na to biologiczna kondycja chorego na alkoholizm.
Pytanie

Czy rozumiem, że fizyczny stan zdrowia człowieka lepiej pozostawić lekarzom?

Medytacja

Każda chwila życia przeżyta w nowy, lepszy sposób to twój dar od Boga, składający się na pasmo złożonych w ofierze pięknych momentów. Ucz się więc trudnej sztuki rezygnacji z własnych planów i przyjemności na rzecz służenia innym wsparciem lub dobrym słowem. I zwielokrotnij liczbę ofiarowanych przez ciebie Bogu chwil życia.
Każdą sytuację interpretować możesz na dwa sposoby; ze swojego i z Bożego punktu widzenia. Wyrzeczenia i ofiary staną się dla ciebie mniej uciążliwe, jeśli z ochotą spróbujesz nadawać sprawom zawsze taki bieg, jaki według ciebie nadała by im twoja Siła Wyższa.

Modlitwa

Modlę się, abym nie przeżywał swego życia samolubnie i egoistycznie, lecz codziennie ofiarował coś z siebie bliźnim i Bogu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz