poniedziałek, 1 sierpnia 2016

1 sierpnia

Myśl przewodnia AA

Program AA to przede wszystkim rezultat doświadczeń całych rzesz alkoholików, ale przy formułowaniu go odwołano się też do pomocy lekarzy, psychoterapeutów i duchownych. Z zasobów wiedzy ludzkiej zaczerpnięto wszystko to, co odpowiada specyfice umysłu chorego na alkoholizm i może okazać się skuteczne w procesie zdrowienia. Praca nad Programem pozwala tysiącom alkoholików – na całym świecie - zachować trzeźwość, wzrastać i rozwijać się duchowo; wieść życie twórcze, wartościowe i szczęśliwe. Dwunastu Kroków nie próbujmy „poprawiać” ani „ulepszać”: zawierają one wszystko, co potrzebne jest do skutecznego okiełznania choroby.
Pytanie

Czy akceptuję i stosuję Program w jego obecnej postaci?

Medytacja

Staraj się zjednoczyć swe zamiary z celami Świętej Zasady Wszechświata. Żadna więź międzyludzka nie dorównuje tej, jaka łączy duszę człowieka z Bogiem, a jedność z Nim jest absolutnie bezcenna. Wspólnotę celów osiągniesz jednocząc się z twoją Siłą Wyższą w sercu i umyśle, doznając przy tym samym cudownego uczucia harmonii z Bogiem i tymi wszystkimi, którzy skwapliwie starają się wypełniać Jego wolę.

Modlitwa

Modlę się, abym umiał się dostroić do Woli Bożej.
Modlę się, abym harmonijnie współgrał z muzyką sfer niebieskich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz