sobota, 7 maja 2016

7 maja

Myśl przewodnia AA

By zachować trzeźwość, winniśmy kultywować w sobie postawę pełną wdzięczności. Powinniśmy być wdzięczni za to, że żyjemy w czasach, gdy sposoby traktowania i leczenia choroby alkoholowej nie są tak drastyczne, jak miało to miejsce niegdyś, kiedy każde skupisko ludzkie miało „swojego pijaczynę”, do którego reszta społeczności odnosiła się z pogardą, szyderstwem i lekceważeniem. Na szczęście dla nas, trafiliśmy do AA, gdzie przyjęto nas po bratersku, z głębokim współczuciem i zrozumieniem. Na całym świecie nie ma chyba takiej wspólnoty, która mogłaby równać się z AA.

Pytanie

Czy przepełnia mnie wdzięczność?


Medytacja

Bóg przyjmuje nasze starania o dobro i błogosławi je. Nasze wysiłki są Mu potrzebne, nam zaś potrzebne jest Jego błogosławieństwo. Połączenie naszych sił owocuje sukcesem. Nie wystarczy jedynie płynąć z prądem – trzeba, byśmy świadomie dokonywali wyborów. Niekiedy musimy wręcz ruszyć pod prąd. Gdy pojawiają się trudności, trzeba niemałego wysiłku, by je pokonać. Lecz Bóg właściwie ukierunkowuje nasze starania. Jego moc pozwala nam wybrać dobro w każdych okolicznościach.

Modlitwa

Modlę się, ażebym umiał właściwie wybierać, modlę się, ażeby we wszystkich moich wysiłkach Bóg kierował mną i darzył mnie swym błogoslawieństwem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz