niedziela, 15 maja 2016

15 maja

Myśl przewodnia AA

We Wspólnocie nabieramy mocy i zyskujemy spokój, zaczynamy wierzyć w istnienie Siły Większej od nas samych, która kieruje wszechświatem i sprzyja nam, o ile postępujemy godziwie. Program AA to program na całe Życie ; pracę nad nim rozpoczynasz od przezwyciężenia nałogu, a następnie, wraz z przerabianiem Kroków, odkrywasz coraz to nowe możliwości rozwoju, co czyni twe życie twórczym, szczęśliwym i pożytecznym.
Pytanie

Czy w pełni korzystam z dobrodziejstw AA?

Medytacja

Jeśli nade wszystko szukasz prawości i sprawiedliwości, wszystko inne będzie ci dane. Wartością nadrzędną winna być dla nas duchowość - uczyńmy ją naszym celem. Dobra materialne staną się naszym udziałem jako naturalny rezultat uczciwej pracy. Ci, którzy cenią je ponad wszystko,mylą się, sądząc, że "na sprawy duchowe będzie jeszcze czas". Niepodobna służyć zarazem Bogu i mamonie. Atrybuty dobrego i pięknego życia - takie jak uczciwość, prostolinijność, bezinteresowność i miłość - należą do królestwa Ducha. Ilość nie zastąpi jakości choćbyś posiadł wszystkie bogactwa świata. Niewiele ci one przyniosą korzyści, dopóki nie posiądziesz wartości duchowych.

Modlitwa

Modlę się, abym nieustannie poszukiwał duchowości.
Modlę się, abym pamiętał, że pomyślność wypływa z kultywowania zasad życia duchowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz