sobota, 14 maja 2016

14 maja

Myśl przewodnia AA

Odstawiwszy alkohol, zaczynamy czerpać radość i korzyści z przynależności do AA. Dzięki naszym nowym przyjaciołom przestajemy się czuć samotni, odnowa wspólnoty rodzinnej napawa nas głębokim szczęściem, a nowy sposób postrzegania rzeczywistości pozwala nam uwolnić się od wielu zmartwień i komplikacji. Niosąc pomoc innym, konstruktywnie ukierunkowujemy naszą energię.
Pytanie 


Czy czerpię zadowolenie z dobrodziejstw Wspólnoty ?

Medytacja

Raj w istocie znajduje się w tobie. Jedynie Bóg potrafi wejrzeć w twe serce i duszę. Jeśli stale wzrastasz na Jego podobieństwo, dostrzega to. Przecież właśnie po to przyszedłeś na ten świat, by rozwijając w sobie Ducha Bożego, zmierzać do doskonałości. Często zauważasz w innych swoje własne cechy, pragnienia czy aspiracje. Podobnie rzecz ma się z tobą i Bogiem, z radością rozpoznaje On w człowieku swego Ducha. Twoje dążenia i motywy, jakimi się w życiu kierujesz, zrozumieć mogą jedynie ci, którzy osiągnęli ten sam etap rozwoju duchowego , co ty.

Modlitwa

Modlę się, ażebym nie oczekiwał dla siebie zbyt wiele zrozumienia.
Modlę się, abym liczył na nie tylko ze strony Boga, do którego pragnę się upodobnić.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz