czwartek, 7 kwietnia 2016

7 kwietnia

Myśl przewodnia AA 

Panujące w AA zrozumienie i współdziałanie pozwala alkoholikom przyjść do siebie i opamiętać się. Wspólnota ofiarowuje im wypróbowany sposób na uporanie się z problemami osobowości. Po pierwsze umożliwia pracę nad prawością charakteru i postępowania. Dzięki temu alkoholicy zdobywają się wreszcie na szczerość wobec siebie i uczciwość w stosunku do innych: zamiast uciekać od swoich problemów, zaczynają im stawiać czoło; dokonują też samooceny, by rozeznać się w swoich wadach i popełnionych przez siebie błędach, a następnie z całą odpowiedzialnością przyjmują je do wiadomości, zamiast się wykręcać czy usprawiedliwiać, tak jak zwykli to robić dotychczas. 
Pytanie 

Czy dążę do prawości, odpowiedzialności i uczciwości? 

Medytacja 

Gdy napotkasz trudności i kłopoty, nie stawiaj sobie pytania, dlaczego akurat tobie musiało się to przytrafić; raczej spróbuj wówczas o sobie zapomnieć i zajmij się samopoczuciem innych. Pozwoli ci to stopniowo uwalniać się od siebie samego i zaznawać pociechy, jaką przynosi bezinteresowna służba. Przekonasz się, że nic z tego co cię spotyka, nie jest ani takie ważne, ani takie straszne, jak ci się wydawało. Bardziej się dla ciebie zacznie liczyć sposób, w jaki możesz wykorzystać swoje bolesne doświadczenia, aby pomóc innym, którzy znaleźli się akurat w podobnych tarapatach. 

Modlitwa 

Modlę się , bym często zapominał o sobie i umiał się zdobyć na bezinteresowność.
Modlę się, bym w przypływie dawnego egoizmu i egocentryzmu nie zboczył z nowej drogi życia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz