piątek, 8 kwietnia 2016

8 kwietnia

Myśl przewodnia AA 

Drugi z elementów zdrowienia, które pozwalają alkoholikom uporać się z problemami osobowości, to wiara w Siłę Wyższą. Alkoholicy przekonują się i przyznają do tego, że sami są bezbronni i bezradni – potrzebują Siły Większej od nich samych, by zwrócić się do niej o pomoc. Powierzają swe życie Bogu- takiemu jakim Go pojmują; swój problem alkoholowy składają w Jego ręce. Wiara w Siłę Wyższą zapewnia im spokój i poczucie bezpieczeństwa. 
Pytanie 

Czy przepełnia mnie wiara? 

Medytacja 

Winieneś występować w obronie Bożych wartości i przedsięwzięć. Ci, którzy wierzą w Boga, uważani są niekiedy za dziwaków i pomyleńców; lecz w imię wiary warto być nawet uznanym za głupca. Bądź gotów stanąć na uboczu i pozwolić, by bez twego udziału przemijały mody i zwyczaje świata, przyśpieszając tym samym wypełnienie się Bożych Zamiarów. Daj się poznać po zaletach, które charakteryzować powinny każdego, kto szczerze i głęboko wierzy: po uczciwości, prostolinijności, bezinteresowności, miłości, wdzięczności i pokorze. 

Modlitwa 

Modlę się, abym był gotów dawać przed światem wyraz swej wierze w Boga i aby nie zachwiał jej cynizm i sceptycyzm tych, którzy w Niego nie wierzą.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz