sobota, 9 kwietnia 2016

9 kwietnia

Myśl przewodnia AA 

Po trzecie wreszcie, w rozwiązaniu problemów osobowości pomaga alkoholikom uzdrowienie ich relacji z innymi ludźmi. Trzeźwiejący alkoholicy uczą się bardziej zważać na dobro bliźnich niż na własne potrzeby i zachcianki; starają się nieść pomoc, nawiązują nowe znajomości i przyjaźnie, dzięki czemu przestają się czuć samotni. Życie zdominowane przez egoizm przemienia się w życie wypełnione służbą. Widoczniej poprawie ulegają zarówno stosunki rodzinne, jak i koleżeńskie czy zawodowe. Reasumując : poradzeniu sobie z problemami osobowości u alkoholików sprzyja szczerość i prawe, uczciwe życie, a także wiara w Siłę Wyższą oraz poczucie wspólnoty z innymi ludźmi i służenie im sobą. 
Pytanie

Czy radząc sobie z problemami osobowości, „rozbrajam” wroga, jakim jest dla mnie alkohol i obsesja picia? 

Medytacja 

Nic z tego, co napawa cię lękiem i przygnębieniem, nie jest dla ciebie faktycznie groźne – depresja i obawa to tylko wytwory twojej wyobraźni. Uwolnij się z ziemskich więzów; wyzbądź się smutku, nieufności, strachu – odrzuć wszystko, co powstrzymuje twój rozwój. Zmartwychwstań do nowego życia: zachwyć się pięknem, pozwól sobie na radość, osiągnij spokój, zajmij się pracą która płynie z głębi serca przepełnionego miłością. Nawet śmierci nie musisz się lękać. Wybaczono ci wszystkie twoje dawne przewinienia, skoro teraz żyjesz, miłujesz i działasz razem z Bogiem. 

Modlitwa 

Modlę się , ażeby Bóg mieszkał we mnie i abym Mu służył całym swoim życiem.
Modlę się, abym opuścił ”jaskinię zgryzoty” i w pełnym słońcu współpracował z Bogiem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz