sobota, 19 marca 2016

19 marca

Myśl przewodnia AA 

W dawnym życiu wielokrotnie wstydziliśmy się tego, co zrobiliśmy lub powiedzieliśmy pod wpływem alkoholu, ogarniało nas poczucie winy i lęk przed oceną, obawa przed koszmarnymi skutkami picia; wyrzuty sumienia to najstraszliwsza tortura psychiczna. 
W AA uczymy się odchodzić od przeszłości. 
Pytanie 

Czy wierzę, że Bóg wybaczył mi wszystkie dawne błędy i przewinienia, tak że teraz tym bardziej powinienem żyć godziwie i szlachetnie? 

Medytacja 

Duch Boży towarzyszy ci wszędzie i zawsze. Bóg zna wszystkie twoje myśli, zamiary, uczucia i motywy - nic się przed Nim nie ukryje. W swoim postępowaniu nie przystosowuj się wyłącznie do norm i wymogów świata, nie zdawaj się też zbytnio na jego poklask lub dezaprobatę. "Ojciec Nasz, który patrzy z ukrycia, otwarcie nas wynagrodzi". Jeśli pozostajesz w harmonii z Duchem Bożym i szczerze starasz się wypełniać Bożą Wolę, żyć będziesz w pokoju. 

Modlitwa 

Modlę się, ażebym wszędzie i zawsze odczuwał Bożą Obecność i aby towarzyszyła mi ona we wszystkich codziennych poczynaniach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz