piątek, 11 marca 2016

11 marca

Myśl przewodnia AA 

Dzięki porannym chwilom skupienia uczymy się polegać na Bogu w ciągu dnia - zwłaszcza w momentach, gdy ogarnia nas pokusa napicia się. Codziennie wieczorem możemy Mu szczerze podziękować za wsparcie, jakiego nam udzielił. Chwile modlitwy w odosobnieniu umacniają naszą wiarę. Dzięki temu, że słuchamy wypowiedzi pozostałych członków Wspólnoty, że pracujemy z innymi alkoholikami, że systematycznie poświęcamy nieco czasu na modlitwę i medytację - nasza wiara w Boga staje się coraz głębsza i coraz bardziej niezachwiana. 
Pytanie 

Czy swój problem alkoholowy powierzyłem Bogu bez reszty i bezwarunkowo? 

Medytacja 

Wydaje się, że kiedy Bóg chce pokazać Siebie nam, ludziom, to stwarza w tym celu człowieka o nad wyraz pięknym charakterze. Wspaniała osobowość to osobowość na obraz i podobieństwo Boże - kształtuj więc swoją jak najstaranniej. Gdy zachwyci nas piękno czyjegoś charakteru, pozostawia w nas tak niezatarte wrażenie, że często sami stajemy się odbiciem dobra, szlachetności i dojrzałości. Wyczulmy się więc na godne naśladownictwa zalety bliźnich. 

Modlitwa 

Modlę się, ażebym obcując z ludźmi pięknego charakteru, przejął od nich najwspanialsze zalety ducha, a następnie dawał im wyraz w moim codziennym postępowaniu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz