czwartek, 10 marca 2016

10 marca

Myśl przewodnia AA 

Naszą wiarę umacniamy także przez pracę z innymi alkoholikami; przekonujemy się wówczas o własnej bezsilności wobec ich choroby - jedyne, co możemy dla nich zrobić, to podzielić się z nimi własnym doświadczeniem zdrowienia. Jeżeli któryś z nich wkracza na drogę trzeźwości, nie jest to nasza zasługa, lecz zbawienne oddziaływanie Bożej Łaski. Nasza wiara pogłębia się, gdy widzimy, jak jeszcze jeden alkoholik zostaje uratowany na skutek zwrócenia się do Boga o pomoc. Umocnieniu wiary sprzyjają też oczywiście poranne chwile skupienia w Bożej obecności... 
Pytanie 

Czy co dzień rano proszę Boga o siłę potrzebną mi do zachowania trzeźwości przez nadchodzące dwadzieścia cztery godziny? 

Medytacja 

Pięć zmysłów służy mi do wchodzenia w styczność ze światem - stanowią one łącznik pomiędzy fizyczną istotą człowieka i materialnymi przejawami życia. Jeśli jednak pragnę zjednoczenia z Wielkim Duchem Wszechświata, muszę się odciąć od świata materii. Muzykę sfer niebieskich usłyszę dopiero wtedy, gdy znieczulę zmysły i wyciszę umysł. 

Modlitwa 

Modlę się, abym umiał się zestroić z Wielkim Duchem Wszechświata.
Modlę się, ażebym potrzebną mi siłę uzyskał poprzez wiarę i jednoczenie się z Bogiem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz