niedziela, 24 stycznia 2016

24 stycznia

Myśl przewodnia AA 

Ci alkoholicy, którzy żyją w ślepym zaułku, nie potrafią zdobyć się na szczerość wobec siebie i innych. Uciekają od życia i nie chcą zobaczyć go w prawdzie. Nie chcą też wyzbyć się uprzedzeń i urazów. Są przewrażliwieni i dąsają się z byle powodu. Nie starają się przezwyciężyć swego egoizmu. Prezentują roszczeniową postawę wobec życia. Choćby nie wiem jaki koszmar przeżywali na skutek picia alkoholu, niezmiennie po niego sięgają. Ze ślepego zaułka jest tylko jedna droga wyjścia: całkowita zmiana sposobu myślenia. 
Pytanie 

Czy zmieniłem swój sposób myślenia? 

Medytacja 

Wiem, że poznanie i moc, które otrzymuję od Siły Wyższej, są niewyczerpane w odniesieniu do spraw duchowych. Lecz w sprawach codziennych, określonych czasem i przestrzenią, muszę poddać się ograniczeniom. Nie dane mi jest widzieć całej drogi, jaka mnie czeka: odkrywam ją krok po kroku, gdyż Bóg nie użyczył mi daru jasnowidzenia. Nie znajdę na mapie miejsca, do którego zmierzam; to zaś, w którym znajduję się teraz, to życie ograniczone czasem i przestrzenią, lecz nieograniczone w wymiarze duchowym. 

Modlitwa 

Modlę się, abym pomimo mych doczesnych ograniczeń umiał podążać śladem Boga. Modlę się, bym uwierzył, że wypełnianie Jego woli przynosi wolność doskonałą.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz